وبلاگ درب اتوماتیک

/وبلاگ درب اتوماتیک

وبلاگ آرازدر

کنترل باکس درب اتوماتیک

کنترل باکس دورما dorma مدل es200 یکی از اجزای اصلی درب اتوماتیک dorma میباشد . این نوع کنترل باکس ها با وجود اوضاع نابسامان ارز با مشکلات وارداتی مواجه شده و برای وارد کنندگان این نوع محصول صرفه اقتصادی ندارد.